קטגוריות

Video

בנקים גיל הזהב | זקנה | גרונטולוגיה חדשות

הפיקוח על הבנקים: סניפי הבנקים ירחיבו קבלת הקהל לפעילות מלאה

הפיקוח על הבנקים; לשם שמירה על בריאות הציבור השירותים הבנקאיים, יינתנו בכפוף לתיאום תור מראש. התאגידים הבנקאיים, נדרשים לתת מענה ללא תיאום תור מראש לאוכלוסיות מסוימות. כמו למשל, אזרחים ותיקים ◄ 'הפיקוח על הבנקים' קורא לציבור לבצע מגוון רחב של פעולות בנקאיות באמצעים הישירים; טלפון, מכשירים האוטומטיים, אפליקציה (יישוּמן) הבנקאית וכן ב-אתר הבנק.
הפיקוח על הבנקים בראשות הכלכלנית חדוה בר, המסיימת את תפקידה בימים אלו ב'בנק ישראל' | עיבוד צילום ממחושב: שולי סונגו©
חדוה בר, הפיקוח על הבנקים

הפיקוח על הבנקים בראשות הכלכלנית חדוה בר, המסיימת את תפקידה בימים אלו ב'בנק ישראל' הודיע היום (ראשון, ט"ז, באייר, תש"ף) כי על רקע החלטות הממשלה על הקלות נוספות במגבלות הפעילות, כלל סניפי המערכת הבנקאית, ייפתחו לקבלת קהל עד ליום; 13.5.2020 לכל המאוחר. בסניפים, יינתנו כלל השירותים שניתנו ערב 'משבר הקורונה' בישראל.

■ רוצים עוד עדכונים? הצטרפו לכאן ישראל | כאן נעים | אתר החדשות המקומיות של כל המדינה ב’פייסבוק’ או בטוויטר.

לשם שמירה על בריאות הציבור השירותים הבנקאיים, יינתנו בכפוף לתיאום תור מראש.

עם זאת, התאגידים הבנקאיים, נדרשים לתת מענה, ללא תיאום תור מראש לאוכלוסיות מסוימות. כמו למשל, אזרחים ותיקים.

כמו כן במקרים דחופים, פירוט אודות המצבים בהם ניתן להגיע ללא תיאום תור מראש, יפורסמו באתרי האינטרנט של הבנקים.

'הפיקוח על הבנקים' קורא לציבור לבצע מגוון רחב של פעולות בנקאיות באמצעים הישירים; טלפון, מכשירים האוטומטיים, אפליקציה (יישוּמן) הבנקאית וכן ב-אתר הבנק.

מטעם דוברות והסברה כלכלית של בנק ישראל, מסרה הגב' יפעת כהן-סידי לאתר כאן ישראלכאן נעים | אתר החדשות המקומיות של כל המדינה, כי; המערכת הבנקאית, ממשיכה לנהל את סיכוני ההמשכיות העסקית, הנובעים מאירוע מגיפת ה"קורונה".

במסגרת זו, הבנקים, ממשיכים לנקוט בצעדים הנדרשים להבטיח שמירה על ציבור הלקוחות והעובדים.

הפיקוח על הבנקים

הפיקוח על הבנקים היא חטיבה בבנק ישראל הפועלת כרשות פיקוח על פעילות הבנקים בישראל. העומד בראש החטיבה הוא המפקח על הבנקים.

תפקידיו של הפיקוח על הבנקים הם להבטיח את ניהולם התקין של הבנקים, להגן על עניינם של לקוחות הבנקים ולשמור על יציבותם הפיננסית של הבנקים ויכולתם לעמוד בהתחייבותם למפקידים.

במסגרת הפיקוח, בסמכות החטיבה לקבוע הוראות שונות לכל הבנקים, כיצד עליהם לפעול ולבדוק את פעילותם השוטפת בהיבטים הפיננסיים והצרכניים, מעת לעת. המפקחת על הבנקים הנוכחית היא חדוה בר המכהנת בתפקיד מאז 2015.

תפקידו של הפיקוח על הבנקים

ככלל, מערכת הבנקאות, מהווה חלק חשוב ונכבד מכלל המשק, זאת משום שהיא מהווה את הבסיס לפעילות הפיננסית של המשק ומרכזת למעשה את ענייני הכספים של תושבי המדינה.

הדבר כולל את כל החברות העסקיות, בעלי החברות ומשקי הבית, כלומר; למעשה כל אזרח ואזרח. אם כן, ניתן להסיק, כי תקלות, אף הקלות ביותר, בתפקודה של המערכת הבנקאית, עשויות לפגוע במידה משמעותית בתפקודו של המשק כולו.

מכאן שלכל אחד מאזרחי המדינה, יש אינטרס חברתי ואישי שכל המערכת הבנקאית תתפקד היטב ותהיה יציבה.

מבקרי מוסד המפקח על הבנקים, טוענים, כי לעיתים בשם השמירה על היציבות של הבנקים ודאגה לרווחיותם, נפגעים הלקוחות וכי במטוטלת שבין הגנת הצרכן לבין שמירה על היציבות הפיננסית של הבנק, קיים חוסר איזון. אשר משרת את האינטרסים של הבנקים עצמם.

תפקידיו וסמכויותיו של הפיקוח על הבנקים עוגנו בכמה מסגרות חוק, המופיעים להלן: "פקודת הבנקאות 1941" פקודה מימי המנדט הבריטי שתוקנה ועודכנה במשך השנים; "חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981" ; "חוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981" ; "חוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981". עוד מידע על הפיקוח על הבנקים.