קטגוריות

גיל הזהב | זקנה | גרונטולוגיה חדשות כאן ישראל עובדים | תעסוקה | כוח אדם

אוֹמֶץ: להכליל גימלאים עד גיל 67 שעובדים כזכאים לחלת ודמי אבטלה

תנועת אוֹמֶץ, מבקשת משרי האוצר, הכלכלה והעבודה ומהחשב הכללי, להכליל גמלאים כזכאים בדיוק כמו כל שכיר במשק ובהתאם לתקנות שעת חירום של משבר הקורונה ◄ יושב ראש תנועת אוֹמֶץ; עבור מחצית חודש מרץ עובדים/גמלאים אלו אינם זכאים כלל לקבלת “דמי אבטלה” וזאת כאמור בניגוד לתקנות שעת חירום של משבר הקורונה״. בבדיקה עבור אפריל, נמצא, כי הביטוח הלאומי, חישב את תשלום “דמי האבטלה” לפי 25 ימי עבודה בלבד מתוך חודש עבודה מלא. 5 הימים שקוזזו מאפריל שווים לסכום של 400 ₪ בשכרם. בנוסף קיזזו לקבוצה זו את קצבת הזקנה בסך 2050 ₪.
פליצ׳ה פנחס פלד יושב ראש תנועת אוֹמֶץ, ברקע: גמלאים | עיבוד צילום: שולי סונגו ©
פליצ׳ה פנחס פלד, אוֹמֶץ

תנועת אוֹמֶץ, פנתה הבוקר, יום רביעי (כ"ו באייר התש"פ) לשר האוצר מר ישראל כ״ץ, לשר הכלכלה מר עמיר פרץ, לשר העבודה והרווחה מר איציק שמולי, לחשב הכללי מר רוני חזקיה, לפרופ׳ אבי בן שמחון היועץ הכלכלי של ראש והממשלה וליושב ראש 'וועדת הקורונה' בבקשה להכליל גמלאים עד גיל 67 כ-זכאים ליציאה ל'חופשה ללא תשלום' וקבלת דמי אבטלה בדיוק כמו כל שכיר במשק ובהתאם לתקנות שעת חירום של משבר הקורונה.

■ רוצים עוד עדכונים? הצטרפו אל ’כאן ישראל | כאן נעים | אתר החדשות המקומיות הוותיק של כל המדינה' ב’פייסבוק’ או ב’טוויטר’.

יושב ראש תנועת אוֹמֶץ, מר פליצ׳ה פלד, החתום על הפנייה, מדגיש, כי עובדים/גמלאים אלה המשיכו להוות חלק בלתי נפרד ממסגרת מעגל העבודה, ככל אזרח המועסק כשכיר והמשך עבודתם מעבר לפרישתם לגמלאות הינה בדרך כלל בשל סיבות, כגון; פנסיה נמוכה, בעיות כלכליות, או רצונם להמשיך לתרום למשק ועוד.

מר פלד, הוסיף כתב; "בתאריך 15.3.2020, הוציאו מרבית המעסיקים את עובדיהם ל'חופשה ללא תשלום' כדי שיוכלו לקבל את "דמי האבטלה".

לצערנו, עובדים/גמלאים עד גיל 67 שהועסקו כשכירים לכל דבר ועניין ושלחו את טופסי התביעה לביטוח לאומי לשם קבלת "דמי אבטלה" גילו להפתעתם, כי הביטוח הלאומי, מקזז מ"דמי האבטלה" שלהם המגיעים להם כחוק את "קצבת הזקנה".

"לדאבוננו" ממשיך וכותב מר פלד; "יוצא איפה, שעבור מחצית חודש מרץ עובדים/גמלאים אלו אינם זכאים כלל לקבלת "דמי אבטלה" וזאת כאמור בניגוד לתקנות שעת חירום של משבר הקורונה״.

עוד מוסיף יושב ראש תנועת אוֹמֶץ, כי בבדיקה שנעשתה עבור אפריל, נמצא, כי הביטוח הלאומי, משום מה, חישב את תשלום "דמי האבטלה" לפי 25 ימי עבודה בלבד מתוך חודש עבודה מלא.

יושב ראש תנועת אוֹמֶץ, מר פלד; "אין לנו ספק כלל וכלל שקיזוז "קצבת הזקנה" מ"דמי האבטלה" הוא לא ענייני ובלתי סביר לחלוטין…"

חמשת הימים שקוזזו מחודש אפריל שווים לסכום של 400 ₪ בשכרם. בנוסף קיזזו לקבוצה זו את קצבת הזקנה בסך 2050 ₪.

יוצא איפה שבסך הכל בחודש אפריל, קיבלו הגמלאים עד גיל 67 כ- 1550 ₪ בלבד שכר אחרי כל הקיזוזים, סכום הנמוך מגובה משכורתם עבור חצי חודש באם היו עובדים כרגיל.

עוד כותב יושב ראש תנועת אוֹמֶץ, מר פליצ׳ה פלד בפנייה למקבלי ההחלטות שר האוצר כ״ץ, שר הכלכלה פרץ, שר העבודה והרווחה שמולי, החשב הכללי רוני חזקיה ופרופ׳ בן שמחון היועץ הכלכלי של ראש והממשלה וליושב ראש וועדת הקורונה, ; "אין לנו ספק כלל וכלל שקיזוז "קצבת הזקנה" מ"דמי האבטלה" הוא לא ענייני ובלתי סביר לחלוטין.

מדובר בעובדים/גמלאים, המעוניינים ורוצים להשתלב ב"מעגל העבודה". זאת כמובן אינטגרציה חיובית לשילוב בין צעירים לוותיקים העובדים יחד לטובת אותה מטרה, לעבוד ליצור ולא להיות לנטל על המוסדות והציבור ומכאן שעובדת הוצאתם ל'חופשה ללא תשלום' לא הייתה באשמתם או בידיהם".

דוברת תנועת אוֹמֶץ, הגב' מיכל אדר, הוסיפה לאתר כאן ישראל | כאן נעים | אתר החדשות המקומיות הוותיק של כל המדינה' כי בתנועת אוֹמֶץ, מבקשים אף לציין, כי עובדים/גמלאים מעל גיל 67, שיצאו לח.ל.ת או לחילופין, פוּטרו מעבודתם, מקבלים מהמוסד לביטוח הלאומי, סכום מענק, משתנה, הנע בין 1000 ₪ עד 2000 ₪, עבור חודש מרס ו- 2 מענקים נוספים בין 2500 ₪ עד 4000 ₪ עבור חודש אפריל וחודש מאי וזאת, בהתאם לגובה הכנסותיהם מעבודה ופנסיה.

כאשר כאן קבלת המענקים, אינה פוגעת בזכותם ל"קצבת זקנה" במקביל ועל כך באוֹמֶץ, מברכים ומצפים לתיקון הנדרש גם לגמלאים עד גיל 67.

תנועת אומ״ץ, אזרחים למען מנהל תקין וצדק חברתי ומשפטי, עומדת בראש המאבק בשחיתות השלטונית ופועלת למען הקניית ערכי המנהל התקין, טוהר המידות והדמוקרטיה. כמו כן פועלת תנועת אוֹמֶץ, למען צדק חברתי ומשפטי.