קטגוריות

דיני עבודה - פסקי דין דת | יהדות חדשות

ביהד הארצי לעבודה – רב בית שמש זכאי למענק שנים עודפות עד גיל 80

בית הדין האזורי לעבודה, קיבל את התביעה נגד המועצה הדתית בית שמש ברוּבה המוחלט וחייב אותה לשלם לכב' הרב שמעון ביטון את המענק בגין שנות העסקתו עד הגיעו לגיל 80, בסכום של 359 אלף שקלים. המועצה הדתית הגישה ערעור על ההחלטה לבית הדין הארצי לעבודה וכאמור, אלה קיבלו את טענת באי כוחו של הרב עורכי הדין שטרית ולוק ודחו את הערעור.
עורך דין מיכאל שטרית ממשרד עורכי דין מיכאל שיטרית - לוק דוד והרב שמעון ביטון ברקע: בניין הרבנות הראשית - המועצה הדתית בית שמש | צילום: גוגל | עיבוד ממחושב: שולי סונגו©
עורך דין שטרית וכב' הרב ביטון

שופטי בית הדין הארצי לעבודה, בראשות סגן הנשיאה אילן איטח דחו ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי ירושלים, שבו חויבה המועצה הדתית בית שמש לשלם לרב שמעון ביטון, מענק שנים עודפות בסך 359 אלף שקלים, עד הגיעו לגיל 80. בית הדין הארצי קיבל את טענתם של עורכי דינו של כב' הרב ביטון, עורך דין מיכאל שטרית ועורך דין דוד לוק, שתשלום המענק, יבוצע בהתאם לשנים שעבד העובד בפועל ולא רק כפי שהמדינה, קבעה עד גיל 70.

■ רוצים עוד עדכונים? הצטרפו אל כאן ישראל | כאן נעים | אתר החדשות המקומיות הוותיק של כל המדינה' ב’פייסבוק’ או בטוויטר'.

כב' הרב ביטון, עבד במועצה 49 שנים ו-9 חודשים, החל מחודש יולי 1965 ועד לפרישתו מעבודה בשנת 2015. תחילה עבד במחלקת הכשרות. באוגוסט 1984, נבחר לתפקיד רב העיר בית שמש ובתפקיד זה, כיהן עד לפרישתו.

בחודש דצמבר 2007, אישרה מועצת הרבנות הראשית, לבקשת המועצה, להאריך את כהונתו בתפקיד ב-5 שנים נוספות, עד הגיעו לגיל 80.

בתקופה שבסמוך להגיעו של המשיב לגיל 80, התנהל בין המועצה ובין המשרד לשירותי דת שיג ושיח בנוגע לפרישת הרב, תוך שהמשרד חזר והדגיש, כי העסקת המשיב מעבר לגיל פרישה, אינה כדין ובסופו של יום הסתיימה כהונת הרב ביטון כרב עיר ביום בהיותו כבן 81 שנים.

עורך הדין דוד לוק, ממשרד עורכי דין מיכאל שטרית - דוד לוק בעיר בית שמש
עורך הדין דוד לוק

הרב ביטון שהיה מבוטח בפנסיה תקציבית. עם השלמת 35 שנות עבודה במועצה, צבר את הזכאות המקסימלית לגמלה 70% אחוזי גמלה.

ממועד שהתגבשה זכאותו למלוא הגמלה, המשיך הרב לכהן בתפקידו 14 שנים ו-10 חודשים ואלה, היו אמורות להיות השנים העודפות.

במסגרת סיום החשבון עמו עם פרישתו, שולם למשיב מענק שנים עודפות בסך של 133,124 שקלים בגין 3 שנים ו-5 וחצי חודשים בלבד – התקופה שממועד זכאותו ל-70 אחוזי גמלה ועד הגיעו לגיל 70.

בגין יתר השנים העודפות, כלומר, מהגיע המשיב לגיל 70 ועד למועד פרישתו לא שולם לו המענק, וזאת על פי הנחייתו של מר משה דגן, מנהל תחום משאבי אנוש במועצות הדתיות.

בעקבות הסירוב לשלם לו את המענק, הגיש כב' הרב ביטון באמצעות עורכי הדין מיכאל שטרית ודוד לוק, בבית הדין האזורי לעבודה, תביעה נגד המועצה ונגד המדינה, לתשלום המענק עבור השנים העודפות כולן.

ביהד הארצי לעבודה; "מכאן שכהונתו לאחר גיל 70 ועד גיל 80, היתה לא רק בהסכמה, אלא לפי חיקוק…".

המועצה טענה שכגוף מתוקצב, חל עליה חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 וכי היא פועלת לפי הוראות הדין והנחיות המדינה.

המדינה, טענה, כי יש לדחות את התביעה נגדה מחמת העדר יריבות והעדר עילה, בהיות המועצה מעסיקתו הבלעדית של המשיב (כב' הרב ביטון) עוד נטען על ידי המדינה, כי רב עיר הוא נבחר ציבור ולא עובד ציבור.

ואי לכך, לא חלים עליו הסכמים והסדרים קיבוציים, כגון; חוקת העבודה לעובדי הרשויות המקומיות החלה על עובדי מועצות דתיות.

בית הדין האזורי לעבודה, קיבל את התביעה נגד המועצה הדתית בית שמש ברוּבה המוחלט וחייב אותה לשלם למשיב (כב' הרב ביטון) את המענק בגין שנות העסקתו עד הגיעו לגיל 80, כאמור בסכום של 359 אלף שקלים.

המועצה הדתית הגישה ערעור על ההחלטה לבית הדין הארצי לעבודה וכאמור, אלה קיבלו את טענת באי כוחו של הרב עורכי הדין שטרית ולוק ודחו את הערעור.

כב' השופט אילן איטח סגן הנשיא ביהד הארצי לעבודה | מתוך אתר הרשות השופטת של ישראל | עיבוד ממחושב: שולי סונגו©
כב' השופט אילן איטח

הרכב השופטים ונציגי הציבור, קבעו, כי בשנת 2007 הוארכה כהונת המשיב כרב העיר בית שמש על ידי הגורם המוסמך בדין – מועצת הרבנות הראשית – עד גיל 80, בהתאם לתקנות הרבנים.

"מכאן שכהונתו לאחר גיל 70 ועד גיל 80, היתה לא רק בהסכמה, אלא לפי חיקוק.

בהינתן זאת ומשאין מחלוקת, כי המשיב, עומד בתנאי הסעיף, בהתאם לנפסק בעניין אביאני בארצי ובשים לב לתכלית המענק, בדין פסק בית הדין קמא, כי יש לשלם למשיב את המענק עד גיל 80.

זאת מבלי שנדרש במסגרת הליך זה לשאלת הזכאות למענק בגין התקופה שמגיל 80 ועד לפרישתו" – נכתב בהחלטה על ידי הרכב השופטים ונציגי הציבור, שהוסיפו; "אשר לטענה על יסוד סעיף 29 לחוק יסודות התקציב – אין בה ממש.

שכן, העיקרון הגלום בתשלום המענק, הוא מתן פיצוי עבור שנות העבודה שעד לגיל הפרישה האמור שאינן מזכות בגמלה. משתנאי עבודה זה, חל גם על עובדי המדינה עד גיל פרישתם, ממילא לא נדרש אישורו של הממונה על השכר לצורך החלתו על עובדי גוף מתוקצב או נתמך עד לגיל פרישתם".